Blusmiddelen

Novec1230  3M Novec 1230 logo

Novec1230 is een veel gebruikt blusmiddel. Ook is het zeer milieuvriendelijk, het tast de ozonlaag niet aan, en wordt haast direct door de natuur opgenomen (5 dagen). Daarnaast is het ook veel veiliger voor mensen in de desbetreffende ruimte. Novec1230 haalt namelijk alleen de zuurstof rond de brandhaard weg, door de warmte te absorberen. Daardoor kan er gewoon in de ruimte waar de kast staat, worden gewerkt tijdens, en direct na het blussen. Uit voorzorg wordt wel aangeraden om te evacueren.

Geen schade aan uw elektronische apparatuur

Een ander groot voordeel van Novec1230 is, dat het een niet geleidende vloeistof is. Het is het beste blusmiddel voor elektronische apparatuur. Zodra blussen noodzakelijk is, komt Novec1230 heel fijn verneveld naar buiten, en richt het zich op de brand. Daar isoleert het de warmte, en maakt het gebruik van zijn eigen koelende werking, om de vlammen sneller te laten doven. Novec1230 is geschikt voor het blussen van branden geclassificeerd onder A, B, C, E en F, en hierdoor is het dus meer dan toereikend voor bij de FireTecPro.

FM-200 DuPont FM-200 logo

FM-200 is niet schadelijk voor het milieu. Ook zal FM-200 de ozonlaag niet aantasten, en heeft een atmosferische levensduur van ongeveer 31 – 42 jaar. Een ander voordeel is dat FM-200 niet gevaarlijk is. De Amerikaanse EPA heeft FM-200 geaccepteerd voor gebruik in bezette ruimten, met concentraties tot 9% op volumebasis, en tot 10,5% op volumebasis voor normaal niet-bezette ruimten. FM-200 blust branden door de reactie van de chemische ketting te onderbreken. Het absorbeert de hitte van het vuur en versnelt het onderdrukkingsproces. Hoewel het veilig is om in hetzelfde gebied te zijn waar het blusmiddel wordt gebruikt, adviseren wij altijd om te evacueren in geval van brand.

Hoe werkt FM-200?

FM-200 is een niet-geleidende vloeistof. Wanneer het wordt vrijgegeven is het een zeer fijne nevel, en zal het zich concentreren op het vuur. Daar onderbreekt het de chemische reactie van het vuur, absorbeert de hitte en gebruikt het zijn eigen vermogen om snel af te koelen, en het vuur snel te blussen. FM-200 is in staat branden te blussen die zijn geclassificeerd als A, B en C, en hierdoor is het dus meer dan toereikend voor bij de FireTecPro.

Een nieuwe Europese regelgeving over F-gassen, heeft grote impact on HFC gebaseerde blusmiddelen.

Een nieuwe Europese regelgeving voor F-gassen heeft grote gevolgen voor op HFC-gebaseerde brandbeveiligingssystemen. De Europese F-gassen controleurs letten op het gebruik, en de emissies van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), waaronder HFK’s, PFK’s en SF6. In de sector brandbeveiliging beïnvloedt de F-gassenwetgeving het gebruik van HFK’s en PFK’s als brandblusvloeistoffen in verschillende toepassingen. Dit zijn zeer krachtige broeikasgassen, met gevolgen voor de opwarming van de aarde die enkele duizenden malen hoger zijn dan CO2 (per kg uitgestoten gas). Alle EU-lidstaten zijn het erover eens dat het belangrijk is om de uitstoot van deze gassen te verminderen. Recent hebben de EU-lidstaten Denemarken en Oostenrijk strengere maatregelen opgelegd, tegen het gebruik van F-gassen. Hierbij zijn producten die F-gassen bevatten verboden. Er mag dus geen F-gas ingevoerd, of verkocht worden. Hierdoor is het F-gas gehalte enorm afgenomen in beide landen.

Wat betekent dit voor de gebruikers?

Emissies van F-gassen met inbegrip van HFK’s, PFK’s en SF6 moeten in de komende 15 jaar tot 79% in GWP-gewicht worden verminderd. De meest voorkomende typen F-gassen zijn HFC-227ea, waarnaar wordt verwezen met de handelsnaam FM-200, en Aerosol. Gebruikers zullen worden geadviseerd om deze gassen te vervangen tijdens correctief of preventief onderhoud aan bestaande brandbeveiligingssystemen, en voor nieuwe systemen wordt het gebruik van alternatieve gassen geadviseerd. De productie van F-gassen zal worden verminderd en in de nabije toekomst kunnen bestaande blusflessen niet meer worden bijgevuld.

Wat zijn de effecten van deze nieuwe wetgeving?
  • Verminderde productie van F-gassen zoals FM-200 en Aerosol in Europa.
  • Hoge beschikbaarheid binnen de komende 5 jaar, waarna de productie wordt verminderd.
  • Prijsstijging voor F-gassen als gevolg van lagere productie en minder vraag naar F-gassen.
Wat adviseert FireTecPro?

We adviseren om de Novec1230-agent te gebruiken, de nummer één milieuvriendelijke agent die het broeikaseffect vermindert. Vervang de F-gassen FM-200 of Aerosol door de cilinder(s) in de FireTecPro-unit te vervangen (gemakkelijk en snel). Hoewel we het gebruik van F-gassen in nieuwe systemen afraden, kunnen we toch FM-200-cilinders leveren op vraag van de klant. Wij garanderen de levering van FM-200-cilinders in bestaande systemen voor de komende 5 jaar. Vermindering van de productie en uitstoot van F-gassen betekent niet dat de productie van deze gassen snel wordt stopgezet! Iedereen wil bijdragen aan een gezonder milieu en de vermindering van het broeikaseffect, in het heden en in de toekomst.